Uwaga Strona w budowie. Opisy mogą wymagać aktualizacji


Repti Glo 2.0, 5.0 i 8.0 dla legwana zielonego, co oznaczają te symbole?

Symbolika na powyższych świetlówkach oznacza ilość (w procentach) emitowanych promieni UVB, i tak:
Repti Glo 2.0 emituje 2% UVB
Repti Glo 5.0 emituje 5% UVB
Repti Glo 8.0 emituje 8% UVB

 

Oznaczenia mówią nam do jakich terrariów najlepiej jest stosować dana świetlówkę:
Repti Glo 2.0 (emitujące 2% UVB) jest źródłem światła o dużej emisji światła widzialnego, wysokim indeksie oddawania barw i niewielkiej emisji promieniowania UVB. Jest udoskonala do hodowli węzy i wszystkich płazów oraz zwierząt nocnych. Ponadto stanowi doskonale uzupełnienie dla świetlówek 5.0 i 8.0
Repti Glo 5.0 (emitujące 5% UVB), jak juz wspominałem w punkcie 4, jest ze względu na swoje parametry najwłaściwsza do stosowania w tropikalnych terrariach przeznaczonych do hodowli legwanów. Jako uzupełnienie zalecane jest przez producenta, łączenie z R.G 2.0
Repti Glo 8.0 (emitujące 8% UVB), jest przeznaczone do stosowania w hodowli gadów o bardzo wysokich wymaganiach UV. Związana ona jest ściśle z klimatem pustynnym. Nie powinna być stosowana w terrariach tropikalnych, a wyłącznie terrariach pustynnych.

Data modyfikacji: 2020-10-14 03:17