Uwaga Strona w budowie. Opisy mogą wymagać aktualizacji


Jak często podajemy legwanom zielonym pokarmy pochodzenia zwierzęcego?

Pokarmy pochodzenia zwierzęcego stanowiła bardzo małą cześć diety Legwana zielonego. Produkty zwierzęce młodym osobnikom możemy podawać (lecz nie jest to konieczne) raz na 4 tygodnie. Starszym osobnikom podajemy karmę zwierzęcą nie częściej niż raz na dwa miesiące (również nie jest to konieczne).W przypadku podawania pokarmu pochodzenia zwierzęcego najlepiej jest skorzystać z gotowanego na twardo jaja kurzego.

Pokarm zwierzęcy stosujemy tylko u młodych osobników ( jako znikomy dodatek do karmy) oraz ciężarnych samic.

Data modyfikacji: 2020-10-14 03:26