Terrarystyka Terrarium - zajrzyj na aktualne, codziennie odwiedzane forum dyskusyjne!


Uwaga Strona w budowie. Opisy mogą wymagać aktualizacji


Physignathus lesueurii
Physignathus lesueurii
Timon lepidus - jaszczurka perłowa
Timon lepidus - jaszczurka perłowa
Holaspis guentheri - jaszczurka tęczowa
Holaspis guentheri - jaszczurka tęczowa
Acanthosaura lepidogaster
Acanthosaura lepidogaster
Stellagama stellio - hardun, agama hardun
Stellagama stellio - hardun, agama hardun

Jaszczurki naukowo

Jaszczurki (Sauria) Drugi obok weży podrząd gadów w rzędzie łuskoskórych. Charakteryzują się dobrze wrośniętymi kośćmi żuchwy (co uniemożliwia im połykanie w całości bardzo dużej zdobyczy jak czynią to węże), ciałem pokrytym łuskami lub tarczkami i suchą, jak u pozostałych gadów, skórą. Ciało jest na ogół wydłużone i zakończone ogonem, który u licznych gatunków posiada zdolność autotomii. Jeśli jaszczurka zostaje zaatakowana przez drapieżnika odrzuca ogon, a ten ruszając się jeszcze przez chwilę odciąga uwagę napastnika od uciekającej jaszczurki. Ogon posiada zdolność regeneracji. Większość jaszczurek posiada dobrze rozwinięte kończyny jednak np. u niektórych scynków są one w fazie zaniku, a u padalców zanikły a ich ślady odnajdujemy w szczątkach pasa barkowego i miednicowego. Największą współcześnie żyjącą jaszczurka jest waran z komodo przekraczający 3 metry i dochodzący do wagi 150kg. Ten będący w stanie zabić jelenia olbrzym może po części wyjaśnić legendy na temat smoków. Na drugiej stronie skali znajduję się gekon krągłopalcowy (Sphaerodactylus elegans) o długości zaledwie 35 mm.


Uwaga Strona w budowie. Opisy mogą wymagać aktualizacji


Data modyfikacji: 2020-12-11 03:13